Maarten Stevens – CEO

Als therapeut in de GGZ leerde ik al dat gedrag goed te veranderen is door oefeningen te doen. Door de spelconcepten die ik ontwikkelde tijdens psychomotore therapie en drama therapie te gebruiken in games weten we serious games te ontwikkelen die de speler echt veranderen.

Nadat ik mijn bedrijf startte kon ik met een aantal partners als de Hanze hogeschool, UMCG en Huis voor de Sport een consortium opbouwen dat als doel stelde blijvende verandering. Niet meer losse projecten maar blijvend bouwen aan een platform met games waarop kinderen en hun ouders steeds gezonder gaan leven. We zijn er nog niet, maar we zijn volop in beweging!

 

Johan van der Meulen – CTO

Als product owner van verscheidene beweeg projecten heb ik al een aantal jaren ervaring in projecten waarbij we onze serious game vaardigheden gebruiken om mensen in beweging te krijgen. Wij hebben veel gebruik gemaakt van sensor technieken en augmented reality om deze doelen te behalen. Ik sta achter dit consortium omdat ik vind dat wij met deze aanpak een groot verschil kunnen maken in de samenleving en voor deze kinderen.

Bij 8D Games ben ik betrokken met de ontwikkeling van de business case en het technische aspect van het platform. Van origine ben ik een software engineer met een afiniteit voor Design Thinking & Agile project management. Ik ben een bevoegd scrummaster en doe nog regelmatig usertests.

 

UMCG Centrum voor Revalidatie

Anja van der Heide

Als stafadviseur Innovatie & Implementatie bij UMCG Centrum voor Revalidatie vind ik het erg belangrijk dat we met andere partijen inde regio werken aan een stimulerende, digitale omgeving waar kinderen en beweegprofessionals elkaar kunnen ‘treffen’. Voor kinderen met motorische beperkingen is het ontzettend fijn als er tijdens en na de revalidatie ook in eigen leefomgeving continuïteit en follow-up is in spelletjes of andere beweegactiviteiten gericht op het verhogen en behouden van fysieke fitheid en beweeggedrag.  In een eerder project heeft UMCG Centrum voor Revalidatie een innovatief en interactief beweegprogramma ontwikkeld voor kinderen met Developmental Coordination Disorder. We hebben in dat project ervaren dat er een goed samenwerkingsverband in de regio nodig is, waarin partijen elkaar snel weten te vinden op de verschillende kennis- en expertisegebieden en elkaar daarop aanvullen. Met dit consortium wordt die lijn nu voortgezet.

Lectoraat User-Centered Design

Nick Degens

 

Heleen Meijburg

Als onderzoeker bij het lectoraat User-Centered Design wil ik graag een waardevolle bijdrage leveren aan het ontwikkelen van innovatieve oplossingen voor praktijkvraagstukken. Ik ben bijzonder gemotiveerd om in het huidige project te werken, omdat ik de waarde zie van gezond en fit opgroeien van kinderen voor nu, maar ook voor de toekomst. Bewegen met plezier vormt hiertoe een van de sleutels en dit voor iedereen mogelijk maken is mijn ambitie. Door samen met de praktijk te onderzoeken, wat, wanneer en in welke mate werkt helpen we de professionele praktijk die werkt met inactieve kinderen en het kind zelf een stapje verder.

Lectoraat Praktijkgerichte Sportwetenschap

Remo Mombarg

“10% van de kinderen is zo onhandig dat meespelen en meesporten heel lastig is. Ze durven het eigenlijk niet meer zo goed. De digitale wereld kan hun ondersteunen bij het stapsgewijs aanleren van sporten en bij het kiezen van sporten. Juist deze digitale ondersteuning kan ze helpen om weer vertrouwen in zichzelf te krijgen”

Remo Mombarg is lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport aan het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool, lectoraat sportwetenschappen. Remo heeft tevens een aanstelling bij de Rijksuniversiteit Groningen (RuG), afdeling Orthopedagogiek. Binnen het lectoraat Sportwetenschap houdt hij zich bezig met jeugdsport en bewegingsonderwijs. Hierbij worden studenten van de afdelingen orthopedagogiek en bewegingswetenschappen van de RuG en Academie voor Lichamelijke Opvoeding ingezet om onderzoek te doen naar effectieve (beweeg)interventies om kinderen deel te laten nemen aan de huidige en toekomstige sportmaatschappij. Hierbij wordt ook gekeken naar de relatie met overige leerprestaties. Daarnaast is hij coördinator van de kenniswerkplaats bewegingsonderwijs en motorisch leren. In 1990 studeerde Remo af aan de Academie voor Lichamelijke Opvoeding. Daarna rondde hij zijn studie orthopedagogiek af aan de Rijksuniversiteit van Groningen (1994) en is vervolgens opgeleid tot Gezondheidszorg Psycholoog (2005). In 2007 is hij gepromoveerd aan de afdeling orthopedagogiek met als titel: ‘Hulp op Maat voor leerlingen met leerproblemen in het leerwegondersteunend onderwijs’. De onderzoeksinteresses van Remo zijn motorisch leren van kinderen met en zonder beperking, het effect van bewegingsinterventie op lichamelijke fitheid, fysieke activiteiten, sportdeelname en cognitief functioneren van kinderen in het (speciaal) onderwijs. Daarnaast is Remo landelijk-opleider voor Motorische remedial teachers en als GZ-psycholoog, opleider voor het gebruik van motorische testen (M-ABC & BOT, Pearson). Hij publiceerde tot op heden meer dan 50 vakpublicaties, artikelen en boekhoofdstukken. Daarnaast houdt hij lezingen en geeft hij workshops over het bewegingsonderwijs en de jeugdsport in binnen- en buitenland.

 

Simone Smuling

Als manager sport en bewegen bij Huis voor de Sport Groningen vind ik het belangrijk dat onze sportcoaches goed zijn toegerust om kinderen motorisch vaardiger te maken tijdens de lessen bewegingsonderwijs en kinderen meer te laten bewegen tijdens tussentijdse en naschoolse activiteiten. We zijn van mening dat games en digitale toepassingen beleving toevoegen waardoor kinderen langer en vaker gaan bewegen en beter kunnen trainen op hun vaardigheden. Maar als Huis voor de Sport Groningen zijn wij zelf niet in staat om digitale games en toepassingen te ontwikkelen.

Als netwerkmanager van Sportplein Groningen breng ik organisaties met elkaar in contact en stimuleer samenwerking. Want samen kunnen we veel meer dan alleen. Ik heb gemerkt dat de wereld van gamebouwers en de wereld van professionals uit de praktijk op dit moment niet met elkaar in aanraking komen, terwijl ze heel erg veel voor elkaar kunnen betekenen. Wanneer we gezamenlijk als wetenschappers, onderwijskundigen, gamebouwers en professionals uit de praktijk zorgen voor een platform met de juiste digitale games en tools, dan kunnen we de kinderen optimaal helpen tot meer en vaardiger bewegen.

 

Andries Kooi

Als Sportconsulent en coördinator bewegingsonderwijs bij Huis voor de sport Groningen, ben ik dagelijks bezig met het in beweging krijgen en houden van o.a. kinderen. Anno 2019 sporten en bewegen kinderen steeds minder. In de praktijk zien onze sportprofessionals dat sommige kinderen daardoor minder vaardig zijn en moeilijker mee kunnen komen met leeftijdsgenoten in de klas, ook overgewicht speelt hierbij een steeds grotere rol.

Met dit consortium hoop ik uiteindelijk dat we meer kinderen en ouders op dit platform doormiddel van games kunnen prikkelen tot bewegen en gezond opgroeien op school en in de thuis situatie.

 

aXtion

aXtion is een software ontwikkelbedrijf wat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van webapplicaties. Vaak staat een webapplicatie niet alleen en hierdoor kan aXtion u ook bedienen in mobiele en/of PC-applicaties. Vandaar ook de credo IT-solutions, omdat bij een software oplossing vaak meer komt kijken.

Wij vinden het belangrijk om een betrouwbare partner te zijn voor onze klanten binnen ons vakgebied. Dit op het gebied van software ontwikkeling, maar ook onze helpdesk en bijbehorende diensten die we als ontzorging leveren aan onze klanten. Met de komst van ‘Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)’ en daarnaast de hedendaagse risico’s omtrent informatiebeveiliging zijn wij van mening dat onze producten en diensten moeten voldoen aan hoge kwaliteits- en veiligheidsnormen. aXtion is in het bezit van de ISO 27001 en NEN 7510 certificaten en voldoet daarmee aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

Naast de software ontwikkeling heeft aXtion door de jaren heen specifieke kennis opgebouwd. Hierbij moet gedacht worden aan digitale vragenlijsten, het meten van effecten bij deze vragenlijsten, het ondersteunen bij complexe werkprocessen en ruime kennis over zorg en overheid.