Projecten binnen onze samenwerkingen

Fit for Play

 

Marktonderzoek & Haalbaarheidstudie

Naar aanleiding van onze vraagstelling is er een haalbaarheidsstudie opgezet naar de wensen, behoeften en vereisten van een digitaal platform met exergames dat als doel heeft om inactieve kinderen van 8 tot 14 jaar meer en beter te laten bewegen. In deze eerste fase hebben we in de sportpraktijk onderzocht in hoeverre een prototype van het adaptief platform en een serious game effectief kan zijn om het inactieve kind structureel in beweging te krijgen en houden. Daarnaast hebben we een eerste verkenning gedaan van de vereisten van een dergelijk platform m.b.t. inhoud, gebruik en implementatie, vanuit het perspectief van de buurtsportcoach en de kinderen bij het structureel in beweging krijgen van deze kinderen. Tot slot hebben we een literatuurstudie gedaan om deze bevindingen aan te vullen met wetenschappelijke inzichten.
Hoofddoelstelling van de haalbaarheidsstudie was antwoord te krijgen op de volgende vragen;
1. In hoeverre staan de sportpraktijk en het bijbehorende ecosysteem welwillend tegenover een adaptief platform om het inactieve kind structureel in beweging te krijgen;
2. Waar moet het platform aan voldoen, m.b.t. inhoud, gebruik en implementatie, om de buurtsportcoaches te ondersteunen in hun werk en om kinderen, ook buiten gereguleerde activiteiten, structureel in  beweging te krijgen.

Download hier het marktonderzoek en haalbaarheidsstudie voor meer informatie.

8D games

Exergame Sportbouwer

In samenwerking met HanzeHogeschool: Instituut voor Sportstudies

Samen met de onderzoekers hebben we gebrainstormd wat een toepassing zou zijn waarbij de kinderen hun motoriek kunnen verbeteren. We kwamen uit op het concept waarbij kinderen via filmpjes stap voor stap vaardigheden te zien kregen die ze dan zelf na moesten doen. Hun eigen oefeningen nemen ze op en sturen die naar hun trainer. Na de oefeningen krijgen ze evaluatievragen over hoe ze het vonden gaan. Ook de evaluatie krijgt de trainer doorgestuurd. Zodat de professional kan zien hoe het kind zich ontwikkeld in de les en de kinderen zelfstandig kunnen werken aan hun leerdoelen.

Met het kijken van een film en het uploaden van hun eigen oefeningen kunnen de kinderen bouwstenen unlocken voor in hun eigen game. Deze game kunnen ze alleen spelen na het kijken van oefeningen dus je weet zeker dat ze de oefeningen doen. Doordat ze steeds weer nieuwe stenen krijgen voor het spel kunnen ze het spel steeds meer hun eigen vorm geven en blijven ze gemotiveerd om de oefeningen te doen. Een mooie oplossing om de kinderen gemotiveerd te houden tijdens hun oefeningen.

SoVaTass

In samenwerking met: NHL/Stenden, HanzeHogeschool, Accare, Windesheim

Kinderen met Autistisch Spectrum Stoornis (ASS) hebben vaak meer moeite met sociale vaardigheden dan hun leeftijdsgenoten. De mate waarin de stoornis zich in het dagelijks leven uit verschilt bij ieder kind. Bij veel kinderen zie je dat het inschatten van sociale situaties net even wat moeilijker gaat.

Geregeld merkt het kind het zelf ook. Omdat dat soms frustratie geeft, gaan ze die situaties uit de weg en wordt hun wereld steeds wat kleiner. Om dit te voorkomen en de kinderen te helpen op sociaal vlak, heeft 8D Games een serious game voor kinderen met autisme ontwikkeld: SoVaTaSS (Sociale Vaardigheid Training bij Autistisch Spectrum Stoornis)

Exergame Bicycle Balance

In samenwerking met Commit: CGI, Universiteit van Utrecht & zorghotel Aafje

Ouder worden komt met gebreken. Zo vallen ouderen bijvoorbeeld vaker dan jongeren. Ook breken ze daarbij sneller iets. Dit zorgt voor fysiek ongemak, maar slaat ook een deuk in het zelfvertrouwen van ouderen. Daarom is het belangrijk dat ouderen hun lichaam fit houden. Hierdoor wordt de kans op ziekte kleiner.

 

Hier zijn veel oefeningen voor bedacht, maar die zijn vaak erg saai en repetitief. Daardoor haken ouderen vaak snel weer af. Het blijft dan bij goede voornemens. De oefeningen missen dan hun doel, zonde! Dit willen wij voorkomen. Een bijkomend voordeel van deze exergame is dat artsen en therapeuten hiermee inzicht kunnen krijgen in de voortgang en de resultaten van hun cliënten. Zo kunnen zij hun behandeling beter afstemmen op de fysieke gesteldheid van de cliënt. De behandelingen hebben dan meer effect.

UMCG Centrum voor Revalidatie

In samenwerking met: 8D Games, HanzeHogeschool Lectoraat User-Centered Design en NHL Stenden hogeschool

Innovatiewerkplaats; Exergaming voor kinderen met motorische beperkingen

Het bedrijf 8D-Games heeft in opdracht van het UMCG Centrum voor Revalidatie een Proof of Concept (PoC) van een beweegspel/exergame voor kinderen met motorische beperkingen ontwikkeld. Dit spel is gebaseerd op dezelfde onderliggende principes als het, inmiddels gevalideerde trainingsprogramma van RenJeFit! Tijdens het testen van de PoC is gebleken dat professionals goed in staat zijn om het spel op het niveau van het individuele kind in te stellen. Door het spelen van de game ging de hartslag van kinderen met DCD merkbaar omhoog. Kinderen gaven aan dat ze het leuk vonden om de game te spelen en dat ze deze ook herhaaldelijk wilden spelen.