Dit project wordt uitgevoerd binnen het samenwerkingsverband tussen serious gaming bedrijf 8D games, Huis voor de Sport Groningen, het UMCG Centrum voor Revalidatie (kinderrevalidatie) en de volgende twee onderzoeksgroepen (lectoraten) van de Hanzehogeschool: User-Centered Design en Praktijkgerichte Sportwetenschap.

Samen met Huis voor de Sport Groningen en het UMCG Centrum voor Revalidatie staan we met beide voeten in de praktijk en samen hebben we veel expertise en kennis in huis als het gaat om het inactieve kind en haar motieven. Serious gaming bedrijf 8D games speelt een belangrijke rol bij onder andere de technische uitvoering van het te ontwikkelen platform en het in kaart brengen van de wensen van mensen die met het platform zullen werken.

Samen met het huis voor de Sport en het UMCG Beatrix-oord staan we met beide voeten in de praktijk en samen hebben we veel expertise en kennis in huis als het gaat om het inactieve kind en haar motieven. Serious gaming bedrijf 8D games speelt een belangrijke rol bij onder andere de technische uitvoering van het te ontwikkelen platform en het in kaart brengen van de wensen van eindgebruikers van het platform.

Vanuit de twee lectoraten van de HANZEHOGESCHOOL wordt er onderzoek gedaan naar de vraag vanuit de praktijk(en) wanneer het gaat om het activeren van het inactieve kind, de werkzame elementen binnen bestaande exergames en toepassingen van gamificatie binnen onderwijs en buitenschoolse activiteiten.