De laatste jaren hebben we ervaring opgedaan met het bouwen van exergames die erop gericht zijn verschillende doelgroepen meer en/of beter te laten bewegen. Wat we uit deze ervaringen meenemen is dat exergames de potentie hebben om te stimuleren tot beweging en dat kinderen veel plezier hebben in het spelen van deze games.

De praktijk laat echter ook zien dat het ontwikkelen van losse spellen ervoor zorgt dat er voor belanghebbenden een moeras ontstaat van spelletjes waarvan de echte waarde van te voren moeilijk te bepalen is. Of dat goed ontwikkelde spelletjes niet verder worden doorontwikkeld, niet omdat hier geen vraag naar is, maar omdat het spel de weg naar de klant niet goed kan vinden.

Daarom streven we naar één toegankelijke en gebruikersvriendelijke innovatieve digitale omgeving waarin iedereen die het platform wil gebruiken makkelijk kan navigeren, de spellen krijgt aangeboden die passen bij de belevingswereld en de interesses van de gebruiker en verschillende professionals toegang geeft tot relevante informatie.