Veel kinderen in het Noorden van Nederland hebben last van overgewicht of bewegen onvoldoende waardoor zij zich op fysiek vlak onvoldoende ontwikkelen. Hun lichaamsgewicht past niet bij hun leeftijd en lichaamslengte. Dit heeft allerlei gevolgen voor de gezondheid op lange termijn, maar ook in het hier en nu. Zo is het voor deze kinderen vaak moeilijk(er) om aansluiting te vinden bij het spelen op het plein en in de gymles, en kunnen zij fysieke problemen ervaren zoals overbelaste gewrichten. 

Dit is duidelijk een ongewenste situatie. En erg jammer, want wij zijn er van overtuigd dat elk kind plezier kan hebben in sport of bewegen en dat dit voor elk kind leuk en toegankelijk kan zijn. De praktijk laat echter een nog steeds groeiend aantal kinderen met overgewicht zien. Een onwenselijke en onnodige ontwikkeling, voor het kind, maar ook voor de maatschappij die zal moeten steunen op deze volwassenen van de toekomst.