Onze ambitie is om bewegen voor deze kinderen (weer) leuk te maken en kinderen elke dag voldoende te laten bewegen. Dit is namelijk een van de belangrijkste bouwstenen om kinderen mentaal en fysiek gezond en vaardig te laten opgroeien. Dé oplossing ligt in het ontwikkelen van een digitaal platform dat kinderen motiveert om: zelf leuke beweeg- activiteiten te kiezen in zijn of haar eigen omgeving, dat verschillende spelletjes aanbiedt om beter te leren bewegen op een leuke manier en waar professionals (revalidatiedeskundigen, fysiotherapeuten, buurtsportcoaches en vakdocenten) deze kinderen kunnen monitoren en ondersteunen. Het platform is ook een plek waar kinderen onderling ervaringen kunnen uitwisselen en biedt voor spelontwikkelaars een poort naar de markt waarin zij hun spellen aanbieden aan diverse en specifieke doelgroepen.

De essentie van onze innovatie Fit for Play betreft een modulair platform dat inactieve kinderen structureel motiveert en stimuleert om meer te gaan bewegen door het aanbod van gevarieerde interactieve digitale interventies (exergames). Het platform en de interventies moeten samen leiden tot een langdurige gedragsverandering en/of nieuwe kennis over bewegen en fysiek actief gedrag bij kinderen. Een wezenlijke randvoorwaarde is dat het platform adaptief is: het speelt in op de individuele bewegingsniveaus, behoeften en motieven van het kind. Elk kind krijgt zo een daarop toegesneden begeleiding naar voldoende en zelfstandig bewegen. Daarnaast speelt ook zelfregie van kinderen en buurtsportcoaches een belangrijke rol. Met dit platform denken we een iconische innovatie te realiseren, dat haar waarde op nationale schaal kan bewijzen.